quả tim lợn

Đối với David Bennett, quả tim lợn ông được cấy ghép là lựa chọn duy nhất nếu còn muốn được rời viện và trở về nhà. Như đã đưa tin...