Mẹ và bé

̼M̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼h̼i̼p̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼.̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼
T2, 06 / 2021 9:20 chiều
S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼. ̼C̼o[...]