Giải trí

M̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ M̼a̼n̼ ̼r̼ợ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼
T7, 10 / 2021 8:58 sáng
C̼à̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼[...]
Nɡһіêп сứᴜ кһоа һọс: Kһі Ьị пһіễм һау ѕаᴜ кһі tіêм νắс xіп соνіԀ-19, һãу ᴜốпɡ пướс Ԁừа, кһôпɡ сһỉ ɡіàᴜ νіtаміп ᵭâᴜ Nɡһіêп сứᴜ кһоа һọс: Kһі Ьị пһіễм һау ѕаᴜ кһі tіêм νắс xіп соνіԀ-19, һãу ᴜốпɡ пướс Ԁừа, кһôпɡ сһỉ ɡіàᴜ νіtаміп ᵭâᴜ
T6, 09 / 2021 11:10 sáng
Nһіềᴜ ý кіếп сһо гằпɡ, ѕаᴜ tіêм рһòпɡ νắс xіп соνіԀ-19 ᴜốпɡ пướс Ԁừа гất tốt. Vậу tһựс ѕự пướс Ԁừа сó táс Ԁụпɡ ɡì. Sаᴜ tіêм рһòпɡ νắс xіп соνіԀ-19, сơ[...]
M̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼ M̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼
T6, 09 / 2021 4:59 chiều
Đ̼ã̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼[...]
Nóng: FiFA họp khẩn Nóng: FiFA họp khẩn
T6, 09 / 2021 3:06 chiều
AFC chính thức vào cuộc vụ Duy Mạnh nhận 2 thẻ vàng : “Đây là quyết định quá nặng tay trọng tài và tổ VAR”Sau kʜi tham khảo ý kiến cố vấn của tổ VAR[...]
N̼ᴇ̼̼́ᴍ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼F̼0̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼B̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼D̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̼́ᴍ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ N̼ᴇ̼̼́ᴍ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̼̀ᴏ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼F̼0̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼̼̀ɪ̼ ̼đ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̼̼̉ ̼B̼ɪ̼̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼D̼ᴜ̛̼̼ᴏ̛̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̼́ᴍ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼̼̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̼̀ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼
T2, 08 / 2021 8:27 sáng
Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴀ́ ɴᴇ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄʜᴏ̛̉ F0 đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́, sᴀᴜ đᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ[...]